Subscribe:

Ads 468x60px

sobota, 3 marca 2012

Urlop macierzyński

Zasady przyznawania urlopu macierzyńskiego reguluje Kodeks Pracy. Przysługuje on osobom pozostającym w stosunku pracy, przy czym nie ma znaczenia sposób zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór czy spółdzielcza umowa o pracę).
Urlop macierzyński podstawowy
Urlop macierzyński podstawowy przysługujący pracownikowi wynosi:
- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci,
- 33 tygodnie w przypadku urodzenia trójki dzieci,
- 35 tygodni w przypadku urodzenia czwórki dzieci,
- 37 tygodni w przypadku urodzenia piątki i więcej dzieci

Urlop macierzyński dodatkowy
Dodatkowo z 1 stycznia 2010 roku wchodzi w życie zmiana w ustawie wprowadzająca tzw. urlop macierzyński fakultatywny, czyli nieobowiązkowy. Zasadniczo urlop dodatkowy przysługuje mamie. Ojciec dziecka uzyskuje prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w następujących przypadkach:
- jeżeli matka dziecka zrezygnuje z podstawowego urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przynajmniej jego 14 tygodni,
- jeżeli matka dziecka po wykorzystaniu całego podstawowego urlopu macierzyńskiego zrezygnuje z wykorzystania dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Długość urlopu jest uzależniona (podobnie jak w przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego) od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Wymiar tego urlopu będzie sukcesywnie wydłużany by w roku 2014 wynieść 6 lub 8 tygodni.

W przypadku urodzenia jednego dziecka wymiar urlopu macierzyńskiego dodatkowego będzie wynosił:
- w latach 2010 i 2011: 2 tygodnie,
- w latach 2012 i 2013: 4 tygodnie,
- od roku 2014: 6 tygodni

W przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci podczas jednego porodu wymiar urlopu macierzyńskiego dodatkowego będzie wynosił:
- w latach 2010 i 2011: 3 tygodnie,
- w latach 2012 i 2013: 6 tygodnie,
- od roku 2014: 8 tygodni

Dodatkowy urlop macierzyński przyznaje się od razu po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego na pisemny wniosek pracownika. Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracownik pozostający na urlopie ma takie same prawa jak przy przebywaniu na podstawowym urlopie macierzyńskim, łącznie z zasiłkiem macierzyńskim.

Urlop ojcowskiUrlop ojcowski jest kolejną zmianą w uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem wchodzących w życie od 1 stycznia 2010. Urlop ojcowski, potocznie nazywany "urlopem tacierzyńskim" będzie mógł być wykorzystany przez pracownika wychowującego dziecko w ciągu roku od urodzenia dziecka (również w trakcie trwania podstawowego urlopu macierzyńskiego matki, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego). W przypadku nie wykorzystania urlopu ojcowskiego w wyznaczonym czasie, urlop przepada. Urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownika.

Wymiar urlopu ojcowskiego jest niezależny od liczby urodzonych dzieci podczas jednego porodu i wynosi:
- w latach 2010 i 2011: 1 tydzień
- od roku 2012: 2 tygodnie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz